This image has an empty alt attribute; its file name is d7a9d795d79ed7a8-d794d7a9d790d795d79c-d79bd7a8d799d79bd794-d7a6d79ed7a8d7aa.jpg

ישראל הולכת לבחירות. האם אנו באמת יודעים מה באמת מתחולל במרתפים העמוקים של הפוליטיקה הישראלית?

מדוע קמות מפלגות חדשות, (לא כולן…), מי מקים אותן, ומדוע?

איך מהנדסים בחירות?

מה ההבדל בין פרסום של אבקת כביסה לפרסום של מפלגה? יש בכלל הבדל ביניהם?

ואיך כל זה קשור לשחיתות?

כל זאת, בספר שכבר עורר סערה. הספר שלא רצו שתקראו אותו: "שומר השאול", ספר מתח פוליטי מאת אביבה ופנחס ענברי.

כשתקראו, תבינו למה הסתירו אותו מכם.

בוגי יעלון: קראתי בשקיקה. הישראלים צריכים לקרוא את הספר.

הדס שטייף: מ ע ו ל ה!

אביה אלף: שאפו! זיהיתי דברים שאני מכירה.

ברשתות הגדולות,

בהורדה דיגיטלית, https://goo.gl/aEqXr5 http://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=7717

ואצל המחברים: 0545571666,  pinhasinbari@gmail.com