%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%a6%d7%9e%d7%a8%d7%aa

עזרא דלומי, הזמן הירוק, על "שומר השאול": פנטזיה רווית סקס, שחיתות ושקרים על תעשיית השלום. גרעינה אמת ואריזתה דמיון פרוע. אם רק מעט הוא אמת, הרי הפער בין מה שהציבור יודע לבין האמת באופורית אוסלו הוא עדיין גדול.שומר השאול עזרא דלומי