.

______ ________ _ ____ - Google Chrome 2021-12-09 at 3.23.44 PM

התראיינתי אתמול לרדיו מכאן בערבית על שיחות הגרעין בוינה וצפיתי כי הם ייכשלו, אבל זה לא סוף פסוק, וזה לא יוביל למלחמה. 

הסברתי כי זה שיח של חירשים. ארצות הברית רוצה לחזור להסכם2015 בעוד איראן רוצה להסיר את הסנקציות. מבחינת איראן רק השפלה של ארצות הברית כמו באפגניסטן באה בחשבון.

יש עוד בעיה – בעוד ארצות הברית היא הצד שמול איראן, היא לא בחדר המו"מ – רק אירופה, סין ורוסיה כאשר יש ספק אם סין ורוסיה מעוניינות בהסכם.

אז מה יהיה? כישלון השיחות בווינה הוא לא סוף פסוק, ועוד יעצבו מסגרות אחרות בעתיד. האופציה של הסכם משפיל לארצות הברית עדיין על הפרק – עובדה שארצות הברית הייתה מוכנה לשאת ולתת כאשר היא מחוץ לחדר.

מלחמה כרגע לא על הפרק. כל איומי המלחמה הם ללחוץ על איראן – והיא לא מתרשמת. מה שאנו צפויים לראות הוא מהלכים דיפלומטיים לנתק את הקשר בין אסד לאיראן שגם הם לא יצליחו, פיצוצים עמומים במתקנים איראניים שיעכבו את תוכנית הגרעין, לא ברור עד כמה, הגברת הסנקציות כדי ללבות אי שקט באיראן – והכי חשוב — המהלך ההיסטורי של הקמת נאט"ו ערבי עם ישראל, ככוח צבאי שיעמיד בעתיד איום במלחמה.