הופעתי ב i24 ואמרתי כי אי אפשר לנתק את משבר סודאן מן המשבר הרחב במזרח התיכון. הכת הצבאית בראשות גנרל עבד אל-פתאח בורהאן היא בעלת הברית של סעודיה, וצבא סודאן הוא היחיד שמשתתף בלחימה בתימן, ומכאן שהוא כבר מצוי ב"נאטו הערבי".

בתוך המוחים לעומת זאת, יש השפעה של האחים המוסלמים, ומכאן חריפות העימות. מצרים עוקבת בדאגה, כי אם המוחים יצליחו זה עלול לעורר מחדש את המהומות במצרים, ובכלל גם היא בצד של סעודיה.

למבא אין אופציה אמיתית לוותר על השלטון כדי למנוע את שובם של האחים המוסלמים, האורבים מעבר לפינה להצלחת המוחים.

כל מהלך דיכוי המחאה התחיל אחרי שאנשי הכת הצבאית חזרו משיחות בסעודיה והמפרץ.