אתמול מת ידיד ותיק שלי, ראש עיריית שכם המיתולוגי, גסאן שכעה, "אבו אל-ווליד", מראשי אשף. על חוויותיי המיוחדות עם "אבו אל-ווליד" בסרטון. הוא התנגד ל BDS, ולא הסתיר זאת.

דרכו הכרתי ידיד נפש שלי, האני אל-חסן, "אבו טארק", ממייסדי אשף.

האני מת לפני כמה שנים בעקבות אירוע מוחי, שתקף אותו בראמללה בעיצומו של ספר זכרונות שכתב. הוא שיתף אותי בכמה מזכרונותיו, כמו סודות מלחמת אפגניסטן, וסודות הקשר של אשף עם המהפכה החומיינית. הוא היה השגריר הפלסטיני הראשון באיראן של חומייני, וקיבל את השגרירות הישראלית.

כאשר הגיע לרשות הפלסטינית עמד בראש אירגון שלום, ועסקנו יחד בערוצים אחוריים, שמהם הבשיל אחר כך שיתוף הפעולה הבטחוני עם ישראל.

כאשר ביקרתי אותו ברבת עמון, אחרי האירוע המוחי, הוא נראה בסדר. כאשר שאלתי אותו על הספר הוא בכה ואמר: שכחתי הכל.

יהא זכרם ברוך.

http://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=7717