במרחק של 17 שנים, שלמה בן-עמי. שר החוץ בימי תהליך אוסלו: "גם עם ממשלת שמאל לא היה שלום"

"שומר השאול": העיתונאי החוקר זנגו ידע כי עומדת לפרוץ אינתיפאדה נוראה, רצה להזהיר, אבל נבנתה סביבו חומת השתקה. על מנת לפרוץ אותה, הוא שילם מחיר כבד.

שר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון: "ישראלים רבים צריכים לקרוא את הספר."