סכין

קשה שלא להשתחרר מן הדמיון שבין הפיגוע בלונדון לבין שיטות הטרור הפלסטיניות החדשות נגד ישראל שהתחילו בירושלים- דריסה וסכינאות.

לגבי הפלסטינים, אנו יודעים כי שיטת טרור זאת כוונה במודע בידי אירגוני הטרור באמצעות הדרכה באינטרנט, וגם דאעש, שקיבל אחריות על הפיגוע בלונדון, גם הוא הדריך את תומכיו לנקוט בדרך טרור זאת.

השאלה היא מדוע?

לגבי הפלסטינים די ידוע – הם בחרו בשיטת טרור הקרויה "מאבק עממי", שנועד לקבל לגיטימיות של הקהילה הבינלאומית "במלחמת שחרור". טרור גס היה מרחיק את העולם מתמיכה בפלסטינים.

אבל מדוע דאעש יבחר בשיטת טרור זאת?

ראשית, עדיין לא ברור שדאעש אכן מעדיף את הדריסה והסכינאות כשיטת טרור בלעדית. אבל בכל זאת יש עוד שיקול פלסטיני מדוע שלא לנקוט טרור קלאסי של פיגועים קשים כמו באינתיפאדה הטרוריסטית, והוא כנראה מדריך גם את דאעש, ויכול להיות שבעקבות הפלסטינים גם דאעש השתכנע להעדיף שיטת טרור זאת.

הפלסטינים התחמקו מרגע הכרעה. הם לא רצו לכפות על ישראל החלטה אסטרטגית לשים קץ לטרור הגס בכיבוש מחדש של יהודה ושומרון והפלת הרשות. הם העדיפו להתיש את ישראל בלי להגיע לרגע ההכרעה הצבאית. יתכן שגם דאעש הגיעו למסקנה דומה – עדיף להתיש את אירופה, תוך שמירה על בעלי הברית בשמאל האירופי עם האיסלאם, מאשר יצירת תנאים של רגע הכרעה אשר יביאו את אירופה למסקנה שיש לגרש את המוסלמים, ובכך להשיג אחור את מהלך הקמת החליפות באירופה.