_____ (31)

סוס דאעש בלובי של מלון מרכזי במזרח ירושלים.

 

הופעתי אתמול במגדלי הים התיכון בירושלים על "הפלסטינים לאן", ועמדתי על סימנים לא טובים של התפתחות דעת קהל פלסטינית לטובת המסרים של דאעש, שבאו לידי ביטוי בפיגועים האחרונים.

התפתחות אהדה כזאת מאיימת קודם כל על הנוצרים, שכבר נחשפו במזרח ירושלים לאיומי דאעש, אבל גם על ישראל, מכיוון שהפלסטינים שמצטרפים לדאעש מכניסים את ישראל לחזית המאבק של האירגון הטרוריסטי הנורא.

אבל גם הרשות הפלסטינית נכנסת למעגל הסכנה, כי מבחינת דאעש הרשות ברמאללה איננה שונה מכל המשטרים הערביים שהיא ממוטטת אותם עכשיו, ולא ברורה מדוע יש אהדה לדאעש גם באתרי פתח.

 

להזמת הרצאות:

0545571666

pinhasinari@gmail.com