a href="https://pinhasinbariblog.files.wordpress.com/2014/11/d7aad79ed795d7a0d7941.jpg">תמונה1

נועדתי באחרונה עם שני אישים אירופים בכירים והבנתי כי אירופה מתכוונת מייד אחרי הבחירות בישראל להפעיל עליה מכבש לחצים אדיר על מנת להגיע להסדר עם הפלסטינים שבסופו תחזור ישראל לגבולות 1967. הכלי להשיג יעד זה יהיה כינונה של וועידה בינלאומית, במתכונת ההצעה הצרפתית, שבה תתעמת ישראל מול העולם כולו.
האירופים נחושים בדעתם כי הבעיה הפלסטינית היא מנוע הגיוס הגדול של הנוער הערבי והמוסלמי לשורות דאעש, והמשך הסכסוך הישראלי-פלסטיני מערער את היציבות ברחובות הערים באירופה.
ניסיתי לשכנע אותם כי אין שום קשר בין הבעיה הפלסטינית לדאעש, וכי אי השקט ברחובות אירופה נובע מן הברית ירוק-אדום- כלומר: אחים מוסלמים והשמאל האירופי, ותהליך שלום מחודש רק ימריץ את חמאס לעשות הכל להכשיל זאת, כולל סבב אלימות חדשים בין ישראל לעזה- שהדיהם יגיעו גם לאירופה.
אשר לדאעש- אמרתי כי זה אירגון טרור שאינו מכיר בשום מדינה ערבית, ובוודאי לא במדינה פלסטינית שבכלל לא קיימת. אדרבא, כרגע הבעיה הפלסטינית לא מעניינת אותם, אבל ניסיונות להקים מדינה ערבית חדשה עלולות להפנות את תשומת ליבם של הטרוריסטים של דאעש גם לזירהנ שלנו.
יעצתי להם- אחרי שהרסו את המזרח התיכון כולו, עדיף שינהגו קצת בצניעות, ולא יבואו לזעזע את המקום האולי יחיד שעדיין נהנה מיציבות יחסית.
הם לא השתכנעו.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY

<