10458898_10152453944891136_5720113358657227380_n[1]

הופעתי עכשיו בטלוויזיה אל-חורה ואמרתי מה שההסברה הישראלית חייבת לומר כל יום- ולא אומרת- שחמאס היא חלק אינטגרלי של תנועות הטרור הפונדמנטליסטיות במזרח התיכון- בעלת בריתה של נוסרה בסוריה, וקשורה בגדודי עבדאללה עזאם ו"אכנאף בית אל-מקדס" במרחב כולו. לפיכך, אי אפשר לראות את הסבב הנוכחי כמאבק ישראלי-פלסטיני, אלא כחלק מן המאבק הכולל באזור בין המדינות המתונות לבין הטרור. לפיכף, גם לא צפיתי הסכם הפסקת אש קרוב, כי סעודיה לא תסכים לתנאי בסיסי של חמאס — לקבל מימון מקטר לחוליות הטרור שלו של עז א-דין אל-קסאם.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/