התראיינתי אתמול לטלוויזיה הצרפתית בערבית ונשאלתי על התקריות בהר הבית. אמרתי כי גורמים פלסטיניים, ובהם חמאס, מנסים למקד תשומת לב להר הבית כדי לתת לבעיה הפלסטינית עדיפות אצל עמי ערב המתקוממים, אבל ללא הצלחה. כל האירועים מבויימים, ואינם גורפים את הפלסטינים במזרח ירושלים. להפך– סקרי דעת קהל מראים על רצון גורף להישאר במסגרת הישראלית- סקר דעת קהל ישן של סוקרים אמריקנים גילה כי 2/3 מן המזרח ירושלמים רוצים להישאר עם ישראל, וכעת סקר חדש של מכון גרמני העלה כי 70% רוצים להישאר עם ישראל. יחד עם זאת, בראיונות קודמים אמרתי כי המאמץ של גורמים ישראליים לעלות באופן מופגן, ולא כמבקרים, על הר הבית, ומדיניות החדירה לתוך השכונות הערביות לא משרתות את האינטרס של ישראל ויש בהן פוטנציאל של ערעור השקט השורר במזרח ירושלים- שהוא אינטרס ישראלי אמיתי. כל העדות בירושלים חייבות לכבד את המרחב הקהילתי של האחר. מה שנכון לגבי מאה שערים נכון גם לגבי סילוואן. עם זאת, כל הפרוייקטים של חשיפת האתרים הארכיאולוגיים של עברנו היהודי בעיר חייבים להימשך- וביתר שאת בגלל השלילה המוחלטת של הפלסטינים לכל קשר היסטורי ודתי שלנו עם ירושלים.

להזמנת הרצאות
pinhasinbari@gmail.com
0545571666