http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&entity=978853&type=1&topic=975

פנחס ענברי בתוכנית "חיוואר" של שלמה גנור: מתחיל שלב הלחצים של אירופה וארה'ב על ישראל והפלסטינים. , אבל הלחצים יכשלו. אבו מאזן בין הפטיש לסדן: קרי לוחץ להסדר, סעודיה לוחצת עליו שיכשיל את קרי.