%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%95%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%92%d7%98%d7%95%d7%9f

בשורה התחתונה התוכנית המתגבשת כוללת את הסעיפים הבאים:

  1. איחוד שטחי A ו- B לשטח אחד, והפיכת שטח C, לשטח כלכלי לפלסטינים בניהול ישראלי, בדגם שטחי התעשייה שיש היום בשטחי C.
  2. ירושלים בירת ישראל. גבולות ירושלים יקבעו במו"מ, ובהיעדרו תהיה הבירה הפלסטינית באבו דיס או רמאללה.
  3. ביטול זכות השיבה, ויישוב הפליטים במדינות המארחות—מה שנשאר זה לבנון. כבר התחילו לפרק את אונרווא.
  4. יישמר הסטטוס קוו על הר הבית.

המלך עבדאללה צריך להיות מרוצה, כי נשמר מעמדה של ירדן על הר הבית, אבל הוא לא, כי אם יישבו את הפליטים בלבנון, הוא יידרש לתת אזרחות מלאה מלאה לפלסטינים, ואז יתמרדו הבדווים.