%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%a6%d7%9e%d7%a8%d7%aa

 

קראתי את הספר בשקיקה. הספר כתוב כרומן דמיוני, אבל כל כך מתחבר למציאות שאני מכיר: הפלסטינים, השחיתות, הון-עיתון-שלטון. ספר עם הרבה מאוד תובנות, עם הרבה מאוד לקחים להמשך, ואני מקווה שרבים יקראו אותו.