טלפון

פרר… פרר…

ילדה קטנה וחמודה: מי זה?

סופר שפל רוח: סופר שפל רוח. אפשר לדבר עם אבא?

ילדה קטנה וחמודה: רגע.

דממה מתוחה.

מבקר ספרותי רם מעלה: מי זה?

סופר שפל רוח: סופר שפל רוח. יש ספר חדש שהוצאתי. הוא עוסק בעניינים החשובים לקוראיכם החושבים.

מבקר ספרותי רם מעלה: תשים אותו בתיבת הדואר שלי ברחוב מעלה העיתונות, 4.

סופר שפל רוח: אני מודה לכבודו מקרב לב. תודה, תודה, תודה!

טלפון נסגר.

(כעבור יום.)

טלפון

פרר… פרר…

ילדה קטנה וחמודה: מי זה?

סופר שפל רוח: סופר שפל רוח. אבא בבית?

ילדה קטנה וחמודה: אבא, הסופר שפל הרוח בטלפון.

מבקר ספרותי רם מעלה: מה עכשיו?

סופר שפל רוח: אני למטה בחדר המדרגות. תיבת הדואר שלך צרה מלקבל ספרים. אוכל להקפיץ לך את הספר בבית?

מבקר ספרותי רם מעלה: תשים אותו בצד הדלת.

סופר שפל רוח: תודה. מייד.

(כעבור שבועיים)

טלפון

פרר… פרר…

ילדה קטנה וחמודה: מי זה?

סופר שפל רוח: אבא בבית?

ילדה קטנה וחמודה: אבא, הסופר שפל הרוח בטלפון.

מבקר ספרותי רם מעלה: מה עכשיו?

סופר שפל רוח: רציתי לדעת אם כבר קראת את הספר?

מבקר ספרותי רם מעלה: לא.

סופר שפל רוח: מתי אדוני יקרא, אם מותר לי לשאול?

מבקר ספרותי רם מעלה: לא אמרתי שאקרא.

סופר שפל רוח: איך אדוני יכתוב ביקורת אם לא יקרא?

מבקר ספרותי רם מעלה: אציץ בספר, כאשר יהיה לי זמן.

סופר שפל רוח: האם זה מספיק לכתוב ביקורת?

מבקר ספרותי רם מעלה: לא אמרתי שאכתוב ביקורת.

סופר שפל רוח: אז בשביל מה שמתי את הספר בצד הדלת בדירתך?

מבקר ספרותי רם מעלה: השיחה הופכת ללא נעימה.

סופר שפל רוח: סליחה, סליחה. אני מתנצל, אבל למה, אם מותר לי לשאול?

מבקר ספרותי רם מעלה: סופר שפל רוח לא מדבר עם מבקר ספרותי רם מעלה.

סופר שפל רוח: אבל, אלפי סליחות, מדוע, זה כמו סוב יודיצה?

מבקר ספרותי רם מעלה: השיחה נסתיימה.

סופר שפל רוח: רגע, רגע – אולי אפנה לראש המדור, מה המייל שלה?

מבקר ספרותי רם מעלה: היא לא עונה למיילים.

(הערה: נכון, היא לא עונה למיילים)

(כעבור שבועיים)

טלפון

פרר… פרר…

ילדה קטנה וחמודה: מי זה?

סופר שפל רוח: אני.

ילדה קטנה וחמודה: אבא, הוא עוד פעם בטלפון.

מבקר ספרותי רם מעלה (בנימה שמחה וחגיגית): קראתי את הספר!

סופר שמח ועולץ: יופי! מתי תכתוב?

מבקר ספרותי שמח ועולץ: לא אכתוב.

  • סוף שיחה –

(הערה: האומנם קרא את הספר? תמהני… )