ראש האופוזיציה הסורית מתנגד להסכם הגרעין

22-03-2015

פינחס ענברי

שיח’ מעאז אל-חטיב, שהיה ראש האופוזיציה הסורית מן האגף התורכי/קטרי הגיע לוושינגטון והשמיע הצהרה שלא שמו לב אליה די הצורך. הוא הצהיר על התנגדותו התקיפה להסכם הגרעין בין ארה’ב לאיראן, ורמז על דאגתו משיחות שרי החוץ של ארה’ב ואיראן, קרי וזריף.

(החל מדקה 58:00)

בנוסף אמר מעאז חטיב, כי הסכם הגרעין ישליך את סוריה למלתעותיה של איראן, שכבר עכשיו היא מדינה כובשת של סוריה, ויסלים את המלחמה בסוריה בין השיעה לסונה הרבה מעבר לגבולות סוריה – ברמז לטרור סוני בחוצות אירופה.

לא ברור מדוע הגיע לוושינגטון. הדעת נותנת כי הוזמן על מנת לתכנן יחד עם ארה”ב את המהלכים המשותפים עם האחים המוסלמים לפתרון בסוריה. אכן הוא הציע כמה הצעות, אבל אחרי עמדתו הנחרצת נגד הסכם הגרעין, מן הסתם הממשל של הנשיא אובאמה יעשה “הערכה מחדש” של יחסיו עמו.

מעאז חטיב הוא מראשי אירגון האחים המוסלמים של סוריה והיה הדרשן של מסגד אומייה. ככל הנראה השתלטות השיעה על המסגד שהיה ליבה הפועם של הסונה בסוריה השפיעה עליו עמוקות.

מי שחשב שעמדת האחים המוסלמים של סוריה התואמת את עמדת ישראל לגבי הסכם הגרעין עם איראן היא ההפתעה היחידה, הרי דווקא מסוריה הגיעו הפתעות נוספות. אירגוני האופוזיציה המתנגדים לאחים המוסלמים בסוריה בירכו את ראש הממשלה נתניהו על נצחונו. שרקו עבאס, נשיא אירגון הגג של המפלגות הכורדיות של סוריה, פרסם הודעת ברכה מיוחדת, וכמוהו עשו כמה מן החשובים בקבוצות האופוזיציה הסונית- אבו עדנאן, מפקד הפדרציה של מהפכת סוריה של מחר, ומוסא נבהאן האחראי על קשרי החוץ של פדרציה הקבוצות “בני סוריה”.
בדברי הברכה הם הודו לישראל על הסיוע ההומניטרי שהיא מעניקה להם בשעתם הקשה.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd