בדווים

אי השקט בקרב הבדווים בנגב הוא חלק מתופעה רחבה הרבה יותר של התגברות חשיבותם של הבדווים במזרח התיכון בימי הסער האלה. בעוד הכל מדברים על הופעת האיסלאם הקיצוני על חורבות מדינות ערב הישנות, קריסת המדינות הביאה גם התלכדות גוברת של מרכיבי היסוד בחברה הערבית- והשבט הבדווי בראש ובראשונה.
היסוד הבדווי גרם לחורבנה של לוב, לגיוס סיני לטובת אל-קאעידה, להצלחת החליפות האיסלאמית בעיראק ובסוריה, ושבטי הבדווים בירדן חסרי מנוחה.
ישראל חייבת לתת את דעתה לעניין זה- בעניין הבדווים בנגב הרי ישראל חייבת לעשות שני דברים—אחד להוכיח שליטה ושלטון. לא להתקפל מול חוסר משמעת ופשע, וָלא—כל מערכת השבטים תתפורר ותקרוס—אבל במקביל לדאוג מייד לרווחה כלכלית ומתן תשומת לב ממלכתית לצורכי השבטים. אין סיבה שישראל תקים לפלסטינים בגדה אזורי תעשייה, ולא תעשה זאת עבור הבדווים בנגב.
יש לתת תשומת לב מיוחדת גם לצורכי הבדווים בירדן. זה אומנם עניין ריבוני של ממשלת ירדן, אבל ישראל כבר סייעה בהקמת אזורי תעסוקה בצפון ירדן, ואין סיבה שלא תבוא בדברים עם ממשלת ירדן על סיוע בהקמת אזורי תעשייה לבדווים בדרום.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/
לאתר הספר: "Grandpa, Granddaughters, Grand Cuisine" http://www.amazon.com/dp/B00PDOOPZY
http://goo.gl/RMkWxd