הקשבתי בתשומת לב לריאיון שהעניק אבו מאזן הלילה לטלוויזיה הפלסטינית, ואפשר היה להבחין בראשית התפכחות– אבל לא לגמרי. ראשית, הוא התווכח מרות עם חמאס על "הניצחון" והאשים אותם בחורבן עזה. שנית, הוא הודה כי כל הפיוס וממשלת האחדות הם עורבא פרח וכי ממשלת חמאס היא הממשלה בעזה. הוא גם התווכח עם חמאס על עצם סירובה להגדיר עצמה הגדרתה כתנועה לאומית פלסטינית. הוא שאל- אם אנחנו לא מצליחים להתחבר סביב הלאומיות הפלסטינית- איך נגן על פלסטין?
לראשונה גם נשמעו הדי ביקורת על קטר, ובלי לנקוב בשמה הוא קרא לה שלא להתערב בענייני הפלסטינים.
אבל בכל מה שקשור בישראל- כאן נעצרה ההתפכחות. הוא הכריז חגיגית כי יילך לאום באופן חד צדדי, וכי יפעל שישראל "תשלם על פשעיה". כלורי: הוא הולך לעימות, וחבל.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/