סולי דוד חכם

יחד עם ידידיי יוחנן צורף ודוד חכם

אתמול בתוכנית מאחורי החדשות אמרתי כי ההסברה הישראלית לא הנחילה לאירופאים את התובנה כי חמאס היא חלק מן המערך של האיסלאם הרדיקלי במזה'ת המאיים על אירופה, והם עדיין תופשים את חמאס כתנועת שיחרור לאומי הנאבק לחירות מול "הקלגס הישראלי".
החמאס שהיא זרוע של האחים המוסלמים נכשלה מלגרוף את המזה'ת עצמו, אפילו לא את הפלסטינים בגדה ובמזרח ירושלים, ובוודאי שלא את ערביי ישראל. ההצלחה היחידה היא באירופה.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/