DSC_0239[1]

את ההרצאה הזאת נתתי קצת מזמן, אבל הדברים לנוכח מה שקורה בעיראק, בסוריה, בסיני ובירדן רלוונטיים יותר מאי פעם. אמרתי הרבה יותר- אולי פעם אתייחס לזה ביתר פירוט.

מר פנחס ענברי – הבדואים במרחב

מה שגרם לפרץ הגדול זה כלכלה, לא לאומיות ולא אסלאם. מי שימצא פתרון לבעיה הכלכלית יעלה על הסוס ומי שלא – ייפול.
הטלטלה הערבית היא צנטריפוגה שבהסתובבותה מטילה החוצה את הקיים – את המסגרת המדינית שעצבה את המרחב שהיא מלאכותית – אימפריאלית וזה הבליט שתי תופעות מרכזיות – האסלאם והבדואים – אלו המקורות המחוללים של האזור.
כל זמן שהשלטון ההאשמי מתקיים יובטח מאמץ ירדני להבטחת הגבול עם ישראל. נפילת בית המלוכה עלולה להעביר את נאמנות הבדואים לגורמים עוינים לישראל.

להזמנת הרצאות:
pinhasinbari@gmail.com
054-5571666
לאתר הספר: "על גב סופה" http://avivatomer3.wordpress.com/