התראיינתי אתמול לסקיי ניוז הבריטי בערבית, ואמרתי כי מה שראינו אתמול זה תרגיל הונאה של נתניהו – גם השלים את חקיקת חוקי ההפיכה, וגם גייס את האופוזיציה  לתת לו פסק זמן שבו יקים מיליציות שיאיימו על בית המשפט לקראת  ביטול חוקי ההפיכה.

נשאלתי על החוקה לישראל, ואמרתי כי זאת אחת הדרישות הראשיות של המחאה, ולפיד אימץ אותה, אבל לפיד רוצה לעשות חוקה בהידברות, כלומר בהסכמת החרדים, וזה לא יקרה כי החרדים מתנגדים לחוקה כי מבחינתם התורה היא החוקה. אז מה עושים? עניתי כי כמו שאנשי ההפיכה לקחו את התוכניות של פורום קוהלת, כך לדמוקרטים יש המכון לדמוקרטיה, ואפשר להכין חוקה נאותה באופן חד צדדי, וליישם אותה כאשר הדמוקרטים יהיו בשלטון. חוקה בהסכמה לא תהיה.

נשאלתי אם גם הצבא יסכים לחוקה, ועניתי כי יש בורות גמורה לגבי צהל, והדגשתי, צבא ההגנה לישראל, שהוא צבא המחפש יציבות, והדוקטרינה שלו היא להיות חזק כדי להרתיע אוייבים מהתקפה. הצבא ישמח לחוקה שתקבע את חוקי המשחק הפוליטיים של ישראל, שתשים קץ לאנרכיה החוקתית היום.