הפועתי אתמול ב 24i על ההתפחויות בירדן, ואמרתי שלצד מריבות בבית המלוכה יש לשים לב להיבט שלא מדברים בו הרבה – תמיכת כמה מן השבטים הבדווים בנסיך חמזה. לישראל יש עניין רב ביציבות המלוכה ההאשמית, אבל תמיכת שבטים בדווים בחמזה צריכה להדאיג אותהו כי הבדווים הם רב מניינו ובניינו של צבא ירדן השומר על גבולנו. הם יתמכו בחמזה ולא בחוסיין, כי חוסיין הוא בנה של המלכה הפלסטינית, ראניה, והם לא יקבלו מלך פלסטיני.

נשאלתי איך המשבר יסתיים אמרתי כי התרבות הפוליטית בירדן היא להחליק עניינים ולא להחמיר משברים, וזה גם יקרה במקרה הזה.