התראיינתי ביממה האחרונה ל BBC מצרים, הטלוויזיה הצרפתית ולרדיו סווא על הבחירות, ואלה עיקרי הדברים.

אחרי תקופת זעזועים וחוסר יציבות, ישראל זקוקה לראש ממשלה, שיהיה הפוך ממודל "המנהיגים"  המדברים גבוהה גבוהה בסיסמאות פומפוזיות, אלא יהיה איש מעשה, ענייני ואת ענייני המדינה יפקיד בידי אנשי מקצוע היודעים מה שלפניהם. נשאלתי האם יש מישהו ספציפי העונה לדגם הזה, ועניתי כי יאיר לפיד או גדעון סער יכולים להיות מועמדים מן הסוג הזה.

הבחירות היו על השאלה האם נאשם בשחיתות יכול להיות ראש ממשלה או לא. שום דבר אחר. יש בישראל קונצנזוס די רחב שאין פרטנר פלסטיני. לפיכך, הוויכוח שקרע את הישראלים בעבר – שךןפ אן שולחים, לא קיים היום, ויש מודעות גבוהה שאין להעביר שטחים לאשף, והוויכוח היום הוא על דמותה של המדינה.

הערכתי כי בסופו של דבר, אחרי שימצו את כל זמן הניסיונות להקים ממשלה, תרבות ההחרמות הילדותית של הפוליטיקאים תסתיים ותקום ממשלה חדשה לישראל.

אף אחד לא יוכל לקחת אחריות על סבב בחירות חמישי – ומיותר.