https://bokra.net/Article-1447291 הנוסח הערבי עם ריהאם עת'אמלה.

לבנון היא מדינה ללא גבולות מוכרים. סוריה לא מכירה בגבול הבינלאומי עם לבנון כי היא טוענת שכל לבנון נקרעה מסוריה האם בידי מדינות המנדט, וחיזבאללה לא מכיר בגבול הבינלאומי עם ישראל, כי הוא טוען שיש 13 כפרים שיעיים בגליל העליון ששייכים ללבנון, וכמובן שאלת חוות שבעא שהוא טוען ששייכות ללבנון, אבל מה שפחות ידוע שגם סוריה טוענת שחוות שבעא שייכות אליה, ועל סמך הסימון הישן של החחות בתוך סוריה, השטח הזה – הר דב – הוא חלק מן הגולן הישראלי.
כעת יש אינטרס לבנוני מובהק לסמן את הגבול עם ישראל. מדוע? בגלל קידוחי הגז הטבעי בבלוק 9 השנוי במחלוקת בין ישראל ללבנון.
לבנון, ביחוד אחרי הפיצוץ הגדול בנמל ביירות, זקוקה לכסף. היא כבר בפשיטת רגל וזה עדיין לא קרקעית התהום. מדינות המערב לא מוכנות לסייע לה כל עוד חיזבאללה הוא חלק מן השלטון, והדבר תוקע את כינון הממשלה החדשה בביירות. חמור יותר, אם חיזבאללה לא יסכים לסימון הגבול עם ישראל, שום חברה בינלאומית לא תבוא לקדוח במים של לבנון. הבעיה של חיזבאללה: אם יכיר בגבול עם ישראל, הרי לא יוכל לטעון כי הוא מגן על לבנון מפני ישראל, כי הרי הגבול הוסדר, ויחד עם ההכרה של חיזבאללה נשמטת ממנו אמתלת המוקאוומה.
כרגע יש פשרה שאומרת כי חיזבאללה יסכים לסימון הגבול הימי, ולא היבשתי, אבל זה לא יחזיק מים, כי בלי סיום רישום הגבול הסופי והשארת לבנון כאזור מסוכן להשקעות – לא יהיו השקעות. כולם יודעים זאת, חיזבאללה יודע זאת, וכנראה שהפעם הזאת ההכרח יביא את חיזבאללה לקבל את הגבול עם ישראל. בוודאי לא בהכרזה רשמית, אבל בשתיקה כהודאה.