האם ירדן בדרך למוסס את תנועת “האחים המוסלמים” במדינה?

27 יולי 2020פנחס ענברי

התנועה נמצאת במצוקה קשה בירדן ונראה כי לראשונה היא תמצא עצמה במצב חוקי בעייתי במדינה

האם ירדן בדרך למוסס את תנועת

בירדן מתחולל עכשיו מאבק משפטי על חוקיות פעולתה של אגודת “האחים המוסלמים”, ומי בעל הרכוש הרב שצברה התנועה, שעתידות להיות לו גם השלכות פוליטיות.

האגודה התפלגה כאשר במצרים שלט הנשיא מורסי, וכעת קבעו כמה ערכאות בירדן כי האגודה המקורית לא רשומה כחוק, וכי האגודה המתחרה איננה יורשת חוקית, כך שלראשונה מאז נוסדה אגודת “האחים המוסלמים” הירדנית בשנת 1945, יש סימני שאלה על עתידה.

The general observer of the "Muslim Brotherhood" in Jordan, Abdul Hamid Al-Thunaibat.
The general observer of the “Muslim Brotherhood” in Jordan, Abdul Hamid Al-Thunaibat.

אף על פי, שבשלב הזה התהליכים עוברים במסדרונות בתי המשפט, הרי אם בסופם של התהליכים לא תהיה אגודת “אחים מוסלמים” חוקית בירדן, הרי ירדן בלי “אחים מוסלמים” היא ירדן לגמרי אחרת.

הבדל הגדול בין ירדן למצרים בהקשר הזה הוא שבעוד מצרים, מימי גמאל עבד א-נאסר, נלחמת ב”אחים המוסלמים”, הרי ירדן מכילה אותם. אף על פי שהנהגת האחים היא בדווית, הרי החברים מן השורה הם ברובם פלסטינים. בגלל הקשר המיוחד עם השלטון, “האחים המוסלמים” בירדן דחו את גישת חמאס להתחמש ולהצטרף ל”מוקאוומה”, ופעלו במסגרת הפוליטית של “מפלגת הפעולה” בלבד.

על פי פרשנים ירדנים, הפילוג באגודה היה על טיב הקשר עם תנועת “האחים המוסלמים” האם, שבסיסה במצרים, ומכיוון שהם שלטו במצרים באותם ימים, הרי השאלה הייתה האם הם צריכים להיות נאמנים למורסי, או לירדן. באותם ימים הופיעו התמונות של מורסי על הר הבית, והתופעה הזאת הייתה חלק מן הוויכוח בשורות האחים בירדן, שכן הווקף על הבית הוא חלק מן האחים המוסלמים בירדן.

הדחת מורסי הקלה על הוויכוח הזה, אבל כעת סעודיה דורשת מירדן לנתק את הקשר עם האחים המוסלמים, ודרישה כזאת מן הסתם מופיעה גם מצדה של מצרים, ויכול להיות שמה שאנו רואים באולמות בתי המשפט בירדן, אינה אלא בבואה של תהליכים מדיניים חבויים מן העין.