https://drive.google.com/file/d/1s6DKNK-SzqG7X8fE143wctwb8VvLg5tb/view

הופעתי יומיים לפני הסיפוח שלא היה בקיבוץ נערן בבקעת הירדן ודיברנו על הסיפוח ותוכנית טראמפ. אמרתי כי יש בעיה גדולה עם האמריקנים: הם מתכוונים למה שהם אומרים. כדי לדעת מהי תוכנית טראמפ צריך רק להקשיב למה שהנשיא טראמפ אמר, ולמה שאדריכל התוכנית, ג'ראד קושניר כתב, ובשום מקום לא נאמר או נכתב שהתוכנית היא שישראל תספח 30% מיו"ש. זאת תוכנית שלום, "עסקת המאה", שעיקרה כינון יחסי ברית גלויים בין ישראל לבין מדינות ערב אשר במסגרתה יוסכם בין ישראל למדינות ערב גודלה של המדינה הפלסטינית, שתהיה 70% מכלל הגדה + שטחים שיועברו למדינה הפלסטינית מן המשולש הישראל + מעבר בטוח לעזה בשטח ישראל. מה שיושאר מחוץ לגבולות המדינה הפלסטינית יסופח לישראל במקביל להקמת מדינה פלסטינית, וזה מרכיב הסיפוח בתוכנית.

עובדתית: ישראל וארצות הברית החליפו "מפות קונספציה" איך ייראו הגבולות, ועדיין לא היה שום דיון ממשי על שרטוט הגבולות. כלומר: אין בינתיים על מה להכריז.

מדוע טראמפ יצא עם היוזמה הזאת? בישראל, מתוך הטעות הרווחת, אומרים כי הוא רוצה לתת מתנה לישראל כדי לזכות בבחירות, ורק "קושניר הרשע" הקשור בסעודים מפריע. ובכן, טראמפ בוודאי רוצה לבוא עם משהו מן הסוג הזה לבחירות, אבל אין שחר להשערה כי גבולות הסיפוח יעניקו לו ניצחון סוחף בנובמבר.  

הנשיא טראמפ רוצה לצאת מן המזרח התיכון. זאת נקודת המוצא להבין את היוזמה. הוא לא רוצה להשאיר אחריו חלל ריק שלתוכו ייכנסו רוסיה, סין, איראן ותורכיה. התוכנית נועדה ליצור את הברית הגלויה בין ישראל ומדינות ערב המתונות, שעל מנת לאפשר לה להתממש תקום מדינה פלסטינית בגבולות שישראל תוכל לפקח עליהם, והיא לא תהווה סיכון לא לישראל ולא לירדן, ותהיה בעצם גרסה של תוכנית אלון הישנה.