הופעתי הלילה ב i24 על החלטת ארה"ב להסיר את הסנקציות מעל סודאן ואמרתי כי זה מעבר לתת פרס לסודאן עבור פגישת ראש המדינה, בורהאן, עם רוה"מ נתניהו, אלא שזה מסר לעולם הערבי העולה בקנה אחד עם תוכנית טראמפ. מול "הרעים" ובראשם איראן הנכנסים לסנקציות קטלניות, יש תגמול נדיב ל"טובים", וקנה המידה למדוד זאת הוא היחס לישראל.

זאת כמובן בנוסף להתנתקות מן הטרור ומן האחים המוסלמים. בעניין האחים המוסלמים, סודאן נמצאת במחנה אחד עם סעודיה ומצרים, אבל בתוך המחנה האחד היא קרובה יותר לסעודיה מאשר למצרים, ולמרבה ההפתעה סעודיה היא מן המממנות את סכר נהדה באתיופיה המאיים על זרימת הנילוס במצרים, וסודאן מסתייגת מעמדת מצרים נגד הסכר.

הסיבה, סעודיה עדיין חוששת שהאחים המוסלמים יחזרו לשלטון במצרים בעתיד, והיא רוצה ליצור מנופי לחץ על מצרים לעתיד.