הופעתי הלילה ב i24 על יחסי ישראל ומרוקו, ואמרתי כי יש לשתי המדינות קשרים ארוכים, ומרוקו הייתה בין המדינות הבודדות שתמכו בשלום בין ישראל למצרים בימי הנשיא המנוח סאדאת, אבל שיקולי הבחירות בישראל היום עלולים לסבך את היחסים.

הידיעות כי ישראל רוצה שמרוקו תנרמל את היחסים עם אתה תמורת הכרה אמריקנית בסהרה שתחת שליטה מרוקנית עלולה להביך את מלך מרוקו כי ישתמע מכך כי יש גזרה שווה בין הגדה לבין הסהרה, וכאילו הכרה בריבונות המרוקנית בסהרה מקבילה להכרה בריבונות הישראלית ביהודה ושומרון — וזאת הקבלה שמלך מרוקו לא יכול לקבל, ולפיכך לחצים בכיוון הזה רק יפריעו לו.

המצב היום שהסהרה מחולקת בין פוליסריו לבין מרוקו, כאשר האום מכיר רק בלגיטימיות של שלטון פוליסריו, ולא של מרוקו.