הופעתי הלילה על המצב בלוב, ואמרתי שמה שאנו רואים זה העתקת מודל אידליב לטריפולי — תורכיה מעבירה לשם את המיליציות התורכמניות של סוריה שהיא אימנה אותם להיות צבא שני של ארדוואן לצד הצבא הרשמי שהוא חבר בנאטו, ולפיכך לא יישלח לשם, ורוסיה מעבירה את המיליציה שלה, כוחות וואגנר. המיליציה התורכית מגינה על הממשלה של האחים המוסלמים בטריפולי בעוד הרוסים מסייעים לכוחות חפתר המתנגד לאחים המוסלמים. בסוריה הרוסים והמילציות של ארדוואן כבר נלחמים אלה באלה, ובלוב הם נערכים להתנגשות.

ארה'ב, למרבה ההפתעה, נוקטת "ניטרליות אוהדת" לאחים המוסלמים. הערתי כי למרות הבעיות הקשות ביחסי טרמפ וארדוואן בסך הכל ארדוואן הוא השער של ארה'ב לאיסלאם הפוליטי, והיא לא רוצה לוותר על האיסלאם. בעוד אובאמה היה בעד מורסי במצרים, טרמפ שומר על ארדוואן.

אירופה נמצאת במצב של חישוב דרך מחדש. עד כה תמכה באחים המוסלמים של טריפולי אבל הקשר שלהם עם ארדוואן והם בדרך לתמיכה בחפתר.

אם כך, חלוקת הכוחות היא כזאת: האחים המוסלמים עם תורכיה ואירופה בתמיכה שקטה של טרמפ. ממול כוחותיו של חפתר שבסיסו בבנגאזי זוכים לתמיכת מצרים, סעודיה, המיפרץ ורוסיה.