הופעתי ב i24  על המצב בעיראק ואמרתי כי מלחמה בין הערבים לפרסים הוא רק שאלה של זמן. על פי מקורותיי בקרב השבטים הבדווים בדרום עיראק, יש הסכמה כללית בין הסונים והשיעים העיראקים על 2 עניינים: סילוק הזרים, וקידוש הדם העיראקי. כלומר: המפגינים לא יפנו נשק נגד הצבא העיראקי, למרות שהוא משרת את האינטרסים של איראן, אבל הוצאת הנשק מן המחסנים כדי להפנות אותו נגד כוחות אל-קודס איננה בספק. השאלה היא: עד כמה זמן ניתן יהיה לשמור על ההבחנות האלה, ובסופו של דבר הקרבות יפרצו בין העיראקים הפרו איראניים לבין העיראקים האנט איראניים, וזה יכלול מלחמה בתוך השיעים עצמם. המיליציה הפרו איראנית, אל-חשד א-שעבי מתייחסת כעת לסמכות השיעית העליונה, עלי סיסתאני, כ"סייד", כלומר: בדרגה נמוכה השווה לתוארו של חסן נסראללה, בעוד התואר הרשמי שלו, על פי האתר הרשמי של המוסד שלו בכרבלא הוא: "הסמכות העליונה של השיעה, איאתוללה חסן סיסתאני ההאשמי". כלומר: התואר הזה גם מרמז כי הנהגת השיעה צריכה להיות ביד הערבים, "האשמי", וכי האימאמים כולם היו ערבים