הופעתי אתמול ב i24  על הצבעת ערביי ישראל, ואמרתי יש שינוי גדול בדפוסי ההצבעה, והדברים באו לידי ביטוי בשלטי הבחירות. בעוד שעוד בסבב הקודם שבהם התרכזו השלטים על העניינים הפוליטיים: שיוויון, כיבוש וכו' כל הנושאים האלה נעלמו לחלוטין בסבב הזה, והשלטים דיברו רק על ענייני הפנים וצרכי האזרחים הערביים והדרישות שלהם מן הממשלה.

דבריו של אימן עודה כי ירצה להיות חלק מן הקואליציה התקבלו בברכה אצל הבוחרים, וכעת ברור כי ערביי ישראל החליטו להיות חלק מן המדינה, ולא חלק מן הפלסטיניות.

הבעיה היא שהפוליטיקאים של הרשימה המשותפת, חוץ אולי מטיבי ועודה, לא הפנימו את מה שציבור הבוחרים רוצה מהם, ומייד אחרי הבחירות חזרו לסורם ודיברו על כל העניינים שהם הסתירו מן הבוחרים, ואם הם רוצים לשמור על כוחם, הם חייבים להפנים את השינויים בדעת הקהל.

הערכתי יחד עם זאת, כי למרות הדברים שאמר אימן עודה כי ירצה להיות ראש האופוזיציה, השלב הזה עדיין מוקדם, גם מכיוון שהרשימה המשותפת עדיין לא בשלה להיות חלק רשמי של המדינה הציונית, וגם מכיוון שהציבור הישראלי עדיין זוכר את חנין זועבי ואת גטאס ויתר האנטי ציוניים החריפים, ולא יקבל זאת בברכה, והמשותפת עצמה לא תרצה להיכנס לעימות בעניין הזה, אלא להתרכז בקטיפת הפירות הכלכליים לסקטור הערבי, ומטרה אפשרית שבה תרצה להתרכז כעת תהיה וועדת הכספים של הכנסת.