https://youtu.be/759rXqj3LP0

20 אוגוסט 2019 המרכז הירושלמי

הרעיון של עידוד הגירה מעזה דרך ישראל כחלק מהפתרון אפשרי לרצועת עזה אינו חדש ונכתב עוד במסמך שחובר על ידי המזרחן, פנחס ענברי, במסמך שפרסם ביוני 2018. שנה לאחר שהעלה את הרעיון, אישר אתמול גורם במסגרת פמליית ראש הממשלה באוקראינה כי ישראל מוכנה לפתרון זה.

לדברי ענברי פתרון הנמל, כפתח כלכלי לרצועת עזה, הוא פתרון אפשרי (אמנם תחת הגבלות ביטחוניות רבות), אבל לעזה יש יכולת יצוא מאוד מוגבלת של מוצרים לנוכח מצבה. בעזה, אומר פנחסי, הדור הצעיר מתוסכל ומבקש לעזוב, "אין לו דרך להימלט מן המקום המייאש הזה . הוא מובטל, מתוסכל ואינו רואה אופק לחייו".

ענברי מסביר כי עזה צריכה פתרון לצריכה המיוחדים ופתרון הנמל, נותן אולי זאת לטווח ארוך, אולם לטווח הקצר והחשוב לאזרח אין הדבר נותן מענה. ענברי ממשיך בהסברו: "בעזה ישנם כמה עשרות אלפי צעירים שהתקבלו לאוניברסיטאות באירופה, ויש להם וויזות. דובר בזמנו על "שאטל" לשדה דב ומשם  לאירופה, אבל הרעיון לא בא לידי מימוש, אולי מכיוון שגורמי הביטחון לא רצו למסד כניסה של עזתים לתוך ישראל".

ביוני 2018 כתב: " עוד מרב תשומת הלב ניתנה למעבר סחורות, רק תשומת לב מועטה ניתנה לסוגיית מעבר האנשים. אומנם מעבר רפיח יוחד למעבר אנשים, אבל המעבר הוא ספורדי וקמצני. מצרים אינה מתירה מעבר שוטף, רחב היקף ומוסדר. גורמים במערכת הביטחון ציינו לפנינו כי נעשה מאמץ להסדיר תנועת אנשים לירדן דרך ישראל, אך מכיוון שירדן סירבה לקבל אותם, הנושא ירד מעל הפרק ולא נדונו הסדרים חלופיים.

מקורות במערכת הביטחון מסרו לנו כי הייתה מחשבה לאפשר שירות הסעות ("שאטל") של עזתים לשדה דב לצורך מימוש ויזות שלהם למערב אירופה, בעיקר לצורכי לימודים, אבל לא התקבלה החלטה. חמאס אומנם אינו מעודד את ההגירה בגלוי, אבל מתברר כי גם הוא תומך בשחרור הלחצים הפנימיים על ידי מתן אפשרות לצעירים לצאת. כך למשל, כאשר מנה חמאס את הבעיות שמערימה רמאללה בפני מימוש הפיוס, הוא ציין גם נקיטת עמדות המונעות מן הצעירים לצאת.[53] עם זאת, היו מקרים שבהם מנע חמאס מצעירים לצאת דרך מעבר רפיח, ואף השתמש באלות לפזר אותם, מכיוון שאת הוויזות שלהם הם קיבלו באמצעות נציגות הרשות בקהיר.[54]

כל המקורות שעמם דיברנו הדגישו כי המצב הנוכחי שבו אין לעזה נמל, או מוצא מוסדר, לא יכול להימשך, וכי חייבים לטפל בבעיה לפני שעזה תתפוצץ.[55]"