הופעתי אתמול ב i24 על הפסגה הערבית בתוניס, ואמרתי כי היא תיכשל כי הברית הסונית רוצה לרכז את הדיונים על איראן אבל המדינות הפרו איראניות לא ירשו זאת.

על מנת שלא לסיים את הדיונים בלי החלטות ראשי מדינות ערב, אלה שטרחו להגיע, מסכימים על הסיסמאות הישנות: הבעיה הפלסטינית, אבל הברית הסונית אומרת לפלסטינים: כיבדנו אתכם עשרות שנים, אבל כעת הבעיה שלנו חשובה יותר, ואנא כבדו את סדר העדיפויות שלנו, אבל הפלסטינים מתעקשים לשים את בעייתם לפני בעיית הערבים.