אזורי התעשייה בגדה נועדו לתת עבודה לפלסטינים בעקבות אינתיפאדת הטרור הגדולה שסגרה את הגבול, ומנעה את כניסת הפועלים לישראל. לרשות היית תמיד עמדה שלילית כלפי השיפור הכלכלי, כי זה בא על חשבון להט המהפכה. הרשות רוצה אנשים כועסים שהולכים להפגנות ולא אנשים מרוצים שנשארים בבית לראות טלוויזיה.

ההסתה נגד אזורי התעשיייה, וממנה התחיל ה BDS עשתה את שלה בסופו של דבר.