באמצעות ראיון לרוסיה היום. ספק אם יש הבנות בין ישראל לרוסיה על סוריה.