צרפת 24

 

התראייתי הבוקר על חוק הלאום ואמרתי כי עקרונית החוק חשוב מאוד, כי ישראל חייבת להגדיר עצמה כמדינה יהודית, מכיוון שהגדרתה הלאומית נתונה תחת התקפה בידי הפלסטינים – גם הרשות הפלסטינית, וגם אישים בכירים בציבוריות הערבית בישראל, המגדירה עצמה פלסטינית, ושוללת את זכות היהודים להגדרה עצמית.

עם זאת, לא הייתה שום סיבה להוריד את מעמדה של השפה הערבית ממעמד השפה הרשמית השנייה, ושלילת זכותם של ציבורים עדתיים או אתניים מלגור בערים או בכפרים היא בלתי חוקתית, ויש בזה פגם. יש נוהג מצער שגם ישובים ערביים לא רוצים יהודים, וגם ישובים יהודיים לא רוצים ערבים, אבל לקבע מצב זה כמצב חוקתי הוא לא ראוי ולא נכון.

כאשר דיברו איתי על ירושלים אמרתי כי אני תומך במאה אחוז במדיניות ישראל בירושלים, שהיא הבירה. הפלסטינים שוללים את ההיסטוריה היהודית בירושלים, את בית המקדש, ובמצב כזה אין מה לדבר אתם על ירושלים.

כאשר התווכחו אתי על כך, שגם ישראל שוללת את זכות הערבים בירושלים עניתי שהדברים אינם נכונים ומדיניות ישראל היא לשמור על הסטטוס קוו והיא מכירה במעמד האיסלאם בהר הבית.

כאשר דיברו אתי על "ההתנחליות" בתוך ישראל – עניתי כי על פי הסכמי אוסלו ההתנחלויות הוא נושא לדיון על עתיד השטחים. בתוך ישראל אין התנחליות, בוודאי לא בירושלים כמו שאי אפשר לומר כי פריס היא התנחלות צרפתית… ופה התנתק הדיון..