CompanyLogo[1]

פרסמנו במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה נייר המפרט את קשת הפתרונות האפשריים למצוקה הומניטרית בעזה.

תוכנית השר כץ איננה היחידה.