באמצעות "שומר השאול" – הספר עלינו – הישראלים היפים