באמצעות "שומר השאול" – ריאיון עם איריס לביא, רשת ב'. "ספר מיוחד במינו".