פנחס ענברי - מזרח תיכון מסובך במילים פשוטות

שומר השאול מומלצים צמרתתוכנית עובדה של אילנה דיין: מפכ'ל המשטרה קובע שחוקרים פרטיים הופעלו כדי להשיג מידע על חוקרי ראש הממשלה.

https://goo.gl/aX7PV5

"שומר השאול" – מתוך הפרק: פורום הצוללת:

"מידע זה כוח," אמר יהוידע. כדאי לנו לתמוך במשרדי חקירות על מנת ללמוד על הקליינטים שלנו, על מתחריהם, ובכלל לדעת זה טוב, וכמה שיותר. גם מידע על פוליטיקאים ועיתונאים חשוב לנו, כי גם אותם אנו צריכים. יש לנו כמה משרדי חקירות, ומן המקום הזה רן שגיב מפקח על כולם.

ישראל איננה מדינת משטרה. היא מדינת בלשים."

View original post