http://www.kan.org.il/Radio/item.aspx?pid=20392

לקראת אמצע ההקלטה

 

אשף

התראיינתי הבוקר ברשת ב' על "נאום היחרב ביתו" של אבו מאזן, ואמרתי כי אבו מאזן מסכם את חייו הפוליטיים, וכי יצא אבו מאזן האמיתי, והיה מצער מאוד לשמוע את תפיסת עולמו, המסתכמת בתיאוריות מזימה. כל ההיסטוריה של המזרח התיכון היא מזימה אחת גדולה, שאנו עומדים במרכזה. אירופה שתלה אותנו באזור הערבי כדי להרוס אותו, והמזימה הזאת באה לימי מימוד בסער הערבי.

מורשת אבו מאזן היא להכשיר את הדור הבא כדי להמשיך את המאבק, ומה שהדור שלו נכשל בו– הדורות הבאים יצליחו.