24

 

ממידע שקיבלתי משיחות קהיר- משלחות פתח וחמאס נמצאות במבוי סתום. למעשה, הן לא מדברות זאת עם זאת ישירות, וקציני המודיעין המצרי לוחצים על שניהם כמתווכים נמרצים להגיע להסכם, אך בינתים ללא תוצאות.

בסבב השיחות בעזה היו המצרים קרובים יותר לעמדת חמאס, והם תמכו בגישה כי יש לפתור קודם את המצוקות הכלכליות של עזה ורק אחר כך לעסוק בעניין הנשק של חמאס. אבו מאזן מתנגד לעמדה זאת.

מקורות פלסטיניים דיווחו לנו, כי המצרים חילקו שאלון, והם דורשים משני הצדדים להשיב בכתב, כדי לנסות למצוא מכנים משותפים.

איננו יודעים מהם השאלות, אבל אנחנו מעריכים אחרי המעקב אחר השיחות כי השאלה הראשית לפתח היא – מתי יבטל אבו מאזן את הצעדים שנקט נגד עזה, ואת חמאס הם שואלים – איך אפשר להבטיח שאנשי הרשות שיאבטחו את המעברים לא יהיו חשופים לאיומים וללחצים מצד אנשי חמאס.