thumbgen[2]

בקהיר מתחדשות היום שיחות הפיוס בין פתח לחמאס כאשר עד כה הושגה התקדמות מועטה אם בכלל. ביקורו של ראש הממשלה, ראמי חמדאללה, הניב ביקור של שרי הממשלה במשרדים, אבל לא את קבלת המשרדים וראשית עבודתם.

לראשונה יעמוד בראש משלחת חמאס, בכיר הגדה, סאלח עארורי, אשר מונה ערב השיחות לסגנו של הנייה בראשות השורא של התנועה (במאמר מוסגר אפשר להעיר כי הדבר מוכיח ש"לבחירות הסודיות" של חברי השורא בידי חברי חמאס אין יד ורגל, והנהגת חמאס ממונית למעשה בידי קבוצות לחץ בהנהגה). עדיין מוקדם להעריך את משמעות המינוי הזה, אבל מקורות פלסטיניים מסרו לנו כי המינוי תואם בין קהיר להנהגת חמאס ומשטר אסד בסוריה.

זה מביא אותנו להעריך את הרקע הבינערבי למלאכת הפיוס. ראשית, המידע הפלסטיני שופך אור על יחסי מצרים ומשטר אסד. מצרים קרובה לאסד בהתנגדות לאחים המוסלמים, ומן הבחינה הזאת המהלך המצרי מול חמאס נועד להפסיק את הקשרים המבצעיים של חמא"ס עם האופוזיציה האלימה לנשיא סיסי. האם זה מעשי, או שמא אשליה? ימים יגידו.