בראיון לטלוויזיה הגרמנית על ירושלים: על פי הסכמי השלום עם ירדן והסטטוס קוו עם הווקף, לישראל תפקיד שומרת הבטחון על הר הבית, ולישראלים זכות הביקור, לא התפילה, בהר הבית.

"קשה לי להבין מדוע מאשימים את ישראל בפיזור מהומות של הפלסטינים. כולם מפזרים מהומות, וישראל עושה זאת באחריות מלאה, ראויה ללימוד וחיקוי בכל העולם. אינני מבין איך מאשימים את ישראל בשימוש בסילוני מים כאשר בסוריה משליכים על אזרחים חביות אש."