דאעש ירושלים

בריאיון לטלוויזית על-חורה על התפשטות דאעש בקרב הפלסטינים, וערביי ישראל, אמרתי כי דאעש לא מכירה בפלסטין, כי היא רוצה להחריב את מדינות ערב, ולא להקים מדינה ערבית חדשה. שם פלסטין לא מוכר לה, ואת הפלסטינים היא מכנה: "ירושלמים" – "מקדסים".