שומר השאול מומלצים צמרת

משה ראובני, מנכ'ל ספרי צמרת: "ספר המשאיר חותמו לדורות הבאים. ספר חוצה גבולות ותקופות".

לרכישה ברשתות הגדולות, ספרי ירדן, כיכר ציון, ירושלים וספרי צמרת:

http://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=7717