5af393a9-7391-41bf-8e89-e4a53946e30d

פנחס ענברי קורא מתוך הפרק "זבנטאה" על איך הפלסטינים השחיתו את הישראלים.

לערפאת הייתה החלטה אסטרטגית- להשחית את הישראלים. הפרק "זבטנאה" ב"שומר השאול" עוסק בזה. מה זה "זבטנאה"? פירוש המילה: "תפסנו אותו", "ישרנו אותו", "אירגנו אותו". אחת לכמה זמן הייתה ההנהגה הפלסטינית מתכנסת כדי לסכם את "ההצלחות". כל מי שהשחית ישראלי היה מספר את עלילותיו, והקהל היה מוחא כפים.

את משימת השחתת הישראלים הטיל ערפאת על כולם, אבל הוא היה המשחית הראשי.

אגב, הוא גם עסק בהשחתת החברה הפלסטינית ככלי לשלוט בה, אבל הוא עצמו לא היה מושחת אישית. הוא גנב מכספי המדינות התורמות לא למען כיסו, אלא לצורך "קופה ב'" לצרכים מיוחדים שמחוץ לתקציב, כדי להשחית, ולממן את הטרור.

"שומר השאול" מספר על ישראלים "פטריוטים" שמימנו טרור נגד ישראל. העיתונאי זנגו עולה על זה, אבל לא יכול לפרסם כי חומת השתקה נבנית סביבו.