%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%a6%d7%9e%d7%a8%d7%aa

הספר "שומר השאול" מוגדר גם כספר אירוטי, ויש בו תיאורי אורגיות ב"שאול". תיאורים אלה מבטאים למעשה את ההטרדות המיניות של "גבר אלפא" במקומות העבודה.

אביבה-תומר ענברי הרחיבה את הדיבור על כך בהשקת הספר ב"פרלמנט הירושלמי".

 

הספר נמצא בצומת ספרים וסטימצקי, וכן בחנות ירדן בככר ציון בירושלים, ובספרי צמרת.