fbxhv 3ארכיאולוג מחוז ירושלים, עמית ראם, ליווה אותנו בסמטאות העיר העתיקה של ירושלים ובמחילות של העיר התחתונה. הוא ניאות לפתוח את אירוע ההשקה שלנו בהרצאה מרתקת על ארכיאולוגים והרפתקנים בהיסטוריה הארוכה של חפירות העיר, והראשונה היתה הקיסרית הלנה שחיפשה את הצלב שעליו נצלב ישו. ממש ממש מרתק!

על שומר השאול אמר: ראיתי את הרצינות שבה הזוג הזה למד את החומר לקראת כתיבת הספר. קשה היה שלא להתאהב בהם. זה ספר מתח ישראלי, המתכתב עם מצבנו, ולא קשה לזהות למי הוא מרמז. אני איש עסוק, ובכל זאת לא יכולתי להסיר ממנו את עיני. גמאתי אותו בשקיקה".

http://www.netbook.co.il/Book.aspx?id=7717