%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%95%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%a6%d7%9e%d7%a8%d7%aa

הסופרת ציונית פתאל-קופרוואסר כיבדה אותנו בהנחיית ערב ההשקה של "שומר השאול". היא אמרה: "רומן פוליטי מרתק. אקואלי מאוד למצבנו. הוא מלמד אותנו כי מה שנראה כלפי חוץ איננו המציאות, אלא עיוות מכוון של בעלי עניין. הוא עוסק ביחסים המעוותים בין הישראלים לפלסטינים."